Termes i condicions

Termes i condiciones

Reclamacions
Per qualsevol queixa o reclamació l’usuari pot escriure’ns per correu electrònic a: hola@smartpoint.city o trucar 93 112 67 57 . El nostre horari d’atenció a client és de dilluns a divendres de 09.00 a 18.00hr (no festius).

Protecció de dades
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altres normes aplicables, t’informem que les dades de caràcter personal que ens proporcions per qualsevol mitjà al llarg de la relació comercial amb la nostra empresa, a través de l’ordre de comanda o qualsevol formulari existent al lloc web smartpoint.city , així com l’enviament d’un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies, seran incorporades en fitxers de titularitat de LavaLocker SL 1 SCP (propietari i responsable de smartpoint.city , d’ara endavant referida com “l’empresa” ) amb domicili a Carrer Ramon Turró 5 08005, Barcelona, Espanya i seran tractades amb màxima confidencialitat.  En compliment amb la normativa vigent, l’empresa informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

La finalitat de la recollida i tractament de les dades és gestionar la relació comercial, sol·licituds i / o comandes, el seu cobrament i, així mateix realitzar tractaments amb fins de publicitat i de prospecció comercial. La realització de tractaments amb fins de publicitat i de prospecció comercial implica fer-te arribar, informació, publicitat i promocions comercials de productes i serveis comercialitzats per l’empresa.

L’emplenament de qualsevol formulari existent al lloc web smartpoint.city o l’enviament d’un correu electrònic implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a la Empresa perquè tracti les dades personals facilitades d’acord amb els fins esmentats. Així mateix, implica el consentiment per a la cessió de les teves dades als col·laboradors de la Empresa en relació a la contractació de Serveis en què la Empresa intervé exclusivament com a intermediari.

L’empresa presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per una persona autoritzada per aquest, i que són correctes i exactes. El titular de les dades ha de ser major d’edat. Mentre no es comuniqui el contrari, entendrem que les dades no han estat modificats i que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

El titular de les dades és responsable de la veracitat dels mateixos. L’empresa no serà responsable de la inexactitud de les dades personals. Així mateix, correspon a titular de les dades l’actualització de les seves pròpies dades personals.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Smart Point ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pel titular de les dades i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

L’empresa informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que L’empresa es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l’consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’correu electrònic hola@smartpoint.city Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no puguin ser tractats ni visualitzats per la empresa ni cap tercer. Sense detriment del que aquí s’ha exposat, informem que alguna informació podrà ser conservada de forma bloquejada per part de la Empresa per al compliment de les seves obligacions legals, com ara responsabilitats contractuals o obligacions fiscals i tributàries.

Per exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals, el titular de les dades haurà de remetre un correu electrònic a la següent adreça: hola@smartpoint.city o a la següent adreça de correu postal: LavaLocker SL Carrer de Ramon Turró 5 Bj , 08005, Barcelona, Espanya.

Ús de cookies
L’empresa , podrà utilitzar cookies durant la prestació de servei de la pàgina web. Aquestes galetes corresponen a petits arxius de text que contenen informació i que els llocs web envien a l’ordinador de l’Client quan està navegant per aquests.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), L’empresa informa que és titular del lloc web smartpoint.city . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, L’empresa informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és LavaLocker SL, amb CIF B66067216 i domicili social a CARRER DE RAMON TURRO 5 BJ, 08005, BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 43830, foli 168, full B-439.580 i inscripció 1. l’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: hola @ smartpoint.city

Usuari i régim de responsabilitats
La navegació, accés i ús pel lloc web de smartpoint.city confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de smartpoint.city , totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de smartpoint.city proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Smart Point per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Smart Point contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de el mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
L’empresa no es fa responsable de el contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

L’empresa declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, L’empresa no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions
L’empresa es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Els preus poden ser modificats sense avís previ. Els preus a la web inclouen IVA. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.  

Certificat SSL ( Secure Sockets Layer )
El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre L’empresa i l’usuari.
L’empresa disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.
En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual i industrial
L’empresa per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de L’empresa . Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’empresa . L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de L’empresa . Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de L’empresa .

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
L’empresa es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. L’empresa té el seu domicili a Barcelona, Espanya.